Background Image

Kontakta oss

Översättningsbyrå Pauhu®
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
FINLAND

+358 (0)9 499 019

info@pauhu.fi


Linda Ahlblad


Linda Ahlblad
Verkställande direktör

+358 (0)40 866 8669


linda@pauhu.fi


Nora Mosander

Nora Mosander
Kundchef

+358 (0)40 866 8476
 

nora@pauhu.fi

 

Fakturering

Pauhu Ab
07681718
PL 100
80020 Kollektor Scan

FO-nummer
0768171-8

VAT-nummer
FI07681718

EDI-nummer
003707681718

Operatör
Maventa

Operatörsnummer
003721291126

E-post för PDF-faktura
07681718@scan.netvisor.fi

Betalningsvillkor
30 dagar netto

Bankkonton

Aktia Bank Abp
Mannerheimvägen 14
00100 Helsingfors
FINLAND
Mottagare: Pauhu Oy
IBAN: FI5340550010050546
BIC: HELSFIHH

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland
Alecandersgatan 36 B
00020 Nordea
FINLAND
Mottagare: Pauhu Oy
IBAN: FI8820581800076353
BIC: NDEAFIHH

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Nytt konkurrenskraftigt ordpris
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 17.2.2018
Se alla blogginlägg