Background Image

Prislista (EUR)

Översättningstjänster

  • översättning, redigerad, per ord i källtexten 0,29
  • redigering, per ord i källtexten 0,09
  • korrekturläsning, per ord i källtexten 0,07
  • översättning av video, per timme 79
  • minimipris, per måltext 79
  • till priserna tillkommer finsk moms 24 %

Beskrivning av tjänster

Tillägg

  • tillägg för fackspråk +10 %
  • tillägg för exotiskt språk +100 %
  • tillägg för brådskande arbete +50 %

Prissättningsgrund

 Allmänna leveransvillkor

TILL DIN TJÄNST


Linda Ahlblad
linda 100x100

Verkställande direktör
Pauhu Ab

+358 (0)40 866 86 69

linda@pauhu.fi linkedin twitter

TILL DIN TJÄNST


Linda Ahlblad

Verkställande direktör
Pauhu Ab

+358 (0)40 866 86 69 linda@pauhu.fi linkedin twitter linda 100x100

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Nytt konkurrenskraftigt ordpris
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 17.2.2018
Se alla blogginlägg