Äänensävy | Käännöstoimisto Pauhun blogi

Dokumentoi sisältömarkkinointisi!

Dokumentoi sisältömarkkinointisi!

Moni pohtii tälläkin hetkellä, miten saisi parhaan sadon markkinoinnistaan. Yksi tärkeä neuvo nousee esiin Content Marketing Instituten ja MarketingProfsin raportissa ”2015 B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends - North America”: dokumentoitu eli kirjallinen sisältömarkkinoinnin strategia tuo markkinointiin tutkitusti tehokkuutta. Toisin sanoen myynti kärsii, jos strategia jää pelkäksi puheeksi.

Vain kolmanneksella kyselyyn vastanneista B2B-markkinoijista oli organisaatiossaan kirjallinen sisältömarkkinoinnin strategia. Noin puolella oli strategia, jota ei oltu dokumentoitu kirjalliseen muotoon.

Dokumentoinnin lisäksi on olennaista, että strategiaa myös toteutetaan tarkasti. Kyselyn mukaan alle puolet (42 %) noudatti strategiaansa tarkasti, puolet melko tarkasti. Instituutin mukaan johtopäätös on selvä: vaikuttavinta markkinointi on silloin, kun yrityksellä on kirjallinen strategia, jota myös noudatetaan ja toteutetaan tarkasti.

Siispä sanoista tekoihin, strategiat paperille, selkeä tiekartta toteutuksesta ja tekemään!

Lue raportti

Lämpimin syysterveisin,
Käännöstoimisto Isis

Tilaa blogi

Viimeisin blogikirjoitus

Kevätsiivoa markkinointisi

Linda Ahlblad, Käännöstoimisto Pauhu | 6.4.2019
Kaikki blogikirjoitukset