Äänensävy | Käännöstoimisto Pauhun blogi

Sisältö = sielu, muotoseikat = identiteetti

Sisältö = sielu, muotoseikat = identiteetti

Tekstihän on vain tekstiä, eikö? No ei sentään. Hyvän käännöksen anatomia on sanakasaa monimuotoisempi. Muotoseikkoja on huomattava määrä. Niiden hallinta ratkaisee syntyykö sinänsä oivasta asiasta hyvä vai huono muistijälki. Hyvä kääntäjä esittää myös nämä asiat johdonmukaisesti oikein ensimmäisestä sanasta viimeiseen pisteeseen.

Kielioppi
Hallitse kohdekielen kielioppi. Älä arvaile mitä ja miten sanotaan.

Synonyymit
Hallitse kohdekielen sanasto ja käytä sitä rikkaasti. Ei toistoja, ei köyhää kieltä.

Terminologia
Käytä samoista asioista samoja (oikeita) termejä läpi koko tekstin. Älä hämmennä lukijaa.

Asiayhteydet
Pysy asiassa. Älä käytä sanoja, jotka eivät sovi sisältöön.

Loogisuus
Tee kokonaisuudesta helppo ymmärtää. Älä aiheuta hämmennystä ristiriitaisuuksilla.

Puheen sävy
Puhuttele vastaanottajaa valitulla tavalla alusta loppuun saakka. Älä pompi tyylistä toiseen tai puhekielestä kirjakieleen ja takaisin.

Persoonamuodot
Pysy valitussa puhuttelutavassa. Älä vaihda sinuttelusta teitittelyyn kesken kaiken.

Lauserakenteet
Käännä sujuvasti eteneviä napakoita lauseita. Ei pitkiä, pätkittyjä polveilevia sanavirtoja.

Pilkut ja pisteet
Rytmitä sanottava välimerkeillä helposti luettavaan muotoon. Älä unohda niitä: puute väärässä paikassa voi kääntää hyvän huonoksi.

Lähteet
Käytä tarvittaessa virallisia ammatillisia sanastoja. Ei käännöskoneita, ei Internetin lähteitä.

 

Hyvä käännös on sekoitus tietoa, taitoa ja kokemusta. Se puhuu ihmiseltä ihmiselle, se on inhimillistä. Siihen ei kone pysty.

 

Tilaa blogi

Viimeisin blogikirjoitus

Kevätsiivoa markkinointisi

Linda Ahlblad, Käännöstoimisto Pauhu | 6.4.2019
Kaikki blogikirjoitukset