Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinhaltijan tiedot

Pauhu Oy
Vänrikki Stoolin katu 5
00100 HELSINKI

Rekisterin ylläpitäjän tiedot

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Linda Ahlblad, linda (at) pauhu.fi

Rekisterin nimi

Käännöstoimisto Pauhun asiakasrekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Käännöstoimisto Pauhu käyttää alihankkijoita tiedon teknisessä käsittelyssä. Rekisteritiedot auttavat Käännöstoimisto Pauhua myös palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä eri tutkimusmenetelmin. Rekisterin jäsenenä tulet saamaan tietoa ajankohtaisista palveluistamme ja tuotteistamme sähköpostin välityksellä.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta henkilökohtaisesti, tai hänen käyttäessään Pauhun palveluita, tai hänen suostuessa uutiskirjeen vastaanottajaksi. Tiedot voivat olla peräisin myös kaupallisista rekistereistä tai muista internetlähteistä.

Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus korjata, poistaa tai lisätä talletettavia tietoja ilmoittamalla asiasta Käännöstoimisto Pauhun asiakaspalveluun.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Käännöstoimisto Pauhun asiakasrekisteri sisältää ja siellä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Etunimi 
  • Sukunimi
  • Yritys
  • Sähköpostiosoite

Käyttötiedot

  • Selaintyyppi
  • Käyttöjärjestelmä
  • Sivut, joilla henkilö on käynyt
  • Sivustovierailijan kielivalinta

Tietojen käsittely

Käännöstoimisto Pauhu käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovutus

Käännöstoimisto Pauhu ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info (at) pauhu.fi.