Background Image

Kontakta oss

Översättningsbyrå Pauhu®
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
FINLAND 

+358 (0)9 499 019*  

info@pauhu.fi 

Skicka textmeddelande
/kontaktbegäran
/offertförfrågan**

*Samtalspris 0,05 €/min (lna). **Pris för översättning från 0,29 €/ord i källtexten. I priset ingår översättning till översättarens modersmål, jämförande redigering och korrekturläsning av en annan översättare samt två kommentarsrundor. Minimipris per order 79 €. Alla priser moms 0 %. Moms 24 % tillkommer i Finland.

Till din tjänst

Linda Ahlblad


Linda Ahlblad
Verkställande direktör
+358 (0)40 866 86 69
linda@pauhu.fi

Nora Mosander

Nora Mosander
Kundchef
+358 (0)40 866 84 76 
nora@pauhu.fi

Anni Walder Semantix

Anni Walder
+358 (0)40 682 56 00
anni@pauhu.fi

Fakturering

Pauhu Ab
07681718
PL 100
80020 Kollektor Scan

FO-nummer
0768171-8

VAT-nummer
FI07681718

EDI-nummer
003707681718

Operatör
Maventa

Operatörsnummer
003721291126

E-post för PDF-faktura
07681718@scan.netvisor.fi

Betalningsvillkor
30 dagar netto

Bankkonton

Aktia Bank Abp
Mannerheimvägen 14
00100 Helsingfors
FINLAND
Mottagare: Pauhu Oy
IBAN: FI5340550010050546
BIC: HELSFIHH

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland
Alecandersgatan 36 B
00020 Nordea
FINLAND
Mottagare: Pauhu Oy
IBAN: FI8820581800076353
BIC: NDEAFIHH

Prenumerera på blogg


Latest blog post
En bra berättelse räcker inte
Pauhu Oy, Viestintäluotsi Oy | 17.10.2017
Se alla blogginlägg