Background Image

Om oss

Vi erbjuder översättningstjänster åt marknadsförare, kommunikatörer och annonsörer. Våra översättare översätter till sitt modersmål och utnyttjar sin lokalkännedom för att anpassa texten på ett sätt som tilltalar målgruppen.

Huvudmålen i vår verksamhet är kundnöjdhet och utmärkt kvalitet.

Vi grundade vår byrå år 2008. Fram till år 2016 hette vi Översättningsbyrå Isis.

Pauhus verkställande direktör Linda Ahlblad är styrelsemedlem och kassör vid Finlands språktjänstföretag rf samt Finlands översättar- och tolkförbunds facktextöversättare (från finska till svenska) med specialområdet reklam och marknadsföring.

 

Medlemskap

TILL DIN TJÄNST


Linda Ahlblad
linda 100x100

Verkställande direktör
Pauhu Ab

+358 (0)40 866 86 69

linda@pauhu.fi linkedin twitter

TILL DIN TJÄNST


Linda Ahlblad

Verkställande direktör
Pauhu Ab

+358 (0)40 866 86 69 linda@pauhu.fi linkedin twitter linda 100x100

Prenumerera på blogg


Latest blog post
En bra berättelse räcker inte
Pauhu Oy, Viestintäluotsi Oy | 17.10.2017
Se alla blogginlägg