Background Image

Auktoriserade translatorer

Så här får du en officiell översättning

  1. Kontakta en lämplig auktoriserad translator.
  2. Leverera ditt originaldokument till translatorn.
  3. Vänta på en stämplad översättning. 

Officiella översättningar av examensbevis eller andra intyg som utfärdats av en läroinrättning får du även från läroinrättningen.

Läs mer 

Sökning av auktoriserade översättare

Apostille-intyg

Vid behov kan du få apostille-intyg för översättningar av auktoriserade translatorer hos Magistraten.

Prenumerera på blogg


Latest blog post
En bra berättelse räcker inte
Pauhu Oy, Viestintäluotsi Oy | 17.10.2017
Se alla blogginlägg