Tjänster 

  • översättning till översättarens modersmål
  • redigering
  • korrekturläsning
  • auktoriserade översättningar
  • Apostille-intyg

leima

Vårt språkurval omfattar arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, italienska, japanska, kinesiska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovakiska, slovenska, somali, spanska, svenska, tjeckiska och tyska.

Du kan även hämta med dig ditt källdokument och skanna det hos oss utan extra kostnad.

Så här hittar du till oss