Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus marknadsföringsblogg

En bra berättelse räcker inte

shutterstock 535508461

Finlands största dagstidning Helsingin Sanomats månadsbilaga är den finska journalismens paradplats, vars journalistik har prisats och belönats mångfaldigt. Läsaren har alltså rätt att förvänta sig samma höga kvalitet även av tidningens annonser – som i allt högre grad utgörs av innehållsmarknadsföring med inslag av storytelling eller nativeannonsering producerad av mediebolaget självt. Nativeannonserna i Kuukausiliite lockar emellertid inte till läsning. Varför?

Ifall blotta annonsplatsen kostar över 28 000 euro och reklamproduktionen en saftig summa därtill, har reklamköparen all anledning att kräva högsta möjliga kvalitet. Det lönar sig inte att godkänna någonting halvdant för produktion – halvfärdiga idéer måste skickas tillbaka till ritbordet.

Av en eller annan anledning är två av tre Kuukausiliite-annonser jag en tid sedan utvärderade i min Mediaansekaantuja-blogg på sin höjd medelmåttiga skapelser.

Receptet för en effektfull berättelse är ingen affärshemlighet, men det måste uppfinnas på nytt varenda gång. En journalistisk artikel får läsaren att ryckas med, ifall temat är kittlande intressant och aktuellt. Ifall berättelsen bildar en visuellt tilltalande helhet, läsaren inte genast blir knäckt av textmassan, man har lagt ner möda på illustrationer och rubricering, historien flyter på smidigt i tid och rum och i synnerhet ifall början och slutet av historien är av hög karat kan endast en riktigt upptagen läsare låta bli att läsa artikeln.

Samma formel för en bra berättelse fungerar även inom innehållsmarknadsföring, men en artikel som i enlighet med journalistreglerna markerats som annons måste dessutom ta sig förbi läsarens inre adblocker. Undersökningar visar att tidningsannonser upplevs som den mest välkomna kanalen att ta emot reklam. Anledningen torde åtminstone delvis vara att en annons i tidningen är lättare att ignorera och inte lika irriterande som ett reklamfönster som poppar upp på webbplatsen mot ens vilja, eller en reklamfilm  man inte kan hoppa över när man tittar på videoklipp på webben.

För att stanna upp och läsa reklamannonser skulle jag som läsare först behöva läras att även en reklam kan ha en bra och läsvärd berättelse. Den traditionella reklamestetiken har vant oss vid att en annons har stora, fina bilder och en påhittig slogan. Förr räckte det med en snabb blick, men idag borde man vara så pass intresserad redan vid första ögonkastet att man även orkar läsa vidare.

Annonsmakarens jobb är inte lätt!

Man borde även få läsarna att dela innehållsmarknadsföring i sociala medier, precis som folk gör med journalistiska artiklar. Det är bara delade berättelser som existerar.

I min journalistbubbla är det i princip bara upphovsmännen själva som delar innehållsmarknadsföring – jag minns inte att jag skulle ha sett fler än en dylik artikel i mitt flöde de senaste månaderna. Återigen är det den inre adblockern som kommer emot, den som inte bara hindrar en att läsa utan också från att dela. Vad skulle man månne kunna göra åt den?

0 comment(s)

Om skribenten

Titta in hos oss!

PAUHU KANKURI copy 2

Välkommen till hjärtat av Helsingfors torsdag 12 oktober 2017 kl. 10–16! Marknadsförarens översättningsbyrå Pauhus experter berättar om översättandets hemligheter. Evenemanget är öppet för alla intresserade. Vi bjuder på fri samvaro och förfriskningar med tilltugg.

Finlands hundraårsjubileum till ära arrangerar över hundra finländska företag Finlands största öppna dörrars dag. Under Välkommen till oss-veckan 9–15 oktober öppnar företag runt om i landet sina dörrar och visar allmänheten hur följande hundra års historia skapas. Välkommen till oss-veckan arrangeras av Förbundet för Finländskt Arbete.

Besöksadress:
Översättningsbyrå Pauhu
Simonsgatan 8 A, 3 vån
00100 Helsingfors

OSA senast onsdag 11.10.2017.

Anmälan:
Nora Mosander
Kundchef
nora@pauhu.fi 
tfn +358 40 866 84 76

Du kan även anmäla dig via evenemangets Facebook-sida

Läs mer här 

0 comment(s)

Om skribenten

Sommarens översättningar från Pauhu

shutterstock 101105224

Som marknadsförarens översättningsbyrå erbjuder vi smarta översättningar i centrum av Helsingfors hela sommaren. Begär en offert eller kontakta oss för att diskutera ditt behov av översättningar!

Våra referenser hittar du här.

Soliga hälsningar,
Linda Ahlblad, Verkställande direktör, tfn +358 40 866 8669, linda@pauhu.fi
Nora Mosander, Account Manager, tfn +358 40 866 8476, nora@pauhu.fi
Nina Wainikainen, Project Manager, tfn +358 40 866 8041, nina@pauhu.fi

0 comment(s)

Innehåll = själ, formaliteter = identitet

shutterstock word

Text är bara text, eller hur? Inte alls. Uppbyggnaden hos en bra översättning är mer än bara själva orden. Det finns massor av formaliteter. Förmågan att hantera dessa avgör ifall en text gör ett bra eller dåligt intryck. För att vara en bra översättare bör du ta konsekvent hänsyn till följande saker, från textens första ord till dess sista punkt:

Grammatik
Bemästra målspråkets grammatik. Gissa inte hur man säger saker och ting.

Synonymer
Behärska målspråkets ordförråd och använd det till fullo. Inga upprepningar, inget fattigt språk.

Terminologi
Använd samma och riktiga termer för samma saker genomgående i texten. Förvirra inte läsaren.

Kontext
Håll dig till saken. Använd inte ord som inte passar innehållet.

Logik
Skapa en lättförståelig helhet. Skapa inte utrymme för förvirring eller misstolkning.

Ton
Tilltala läsaren på valt sätt från början till slut. Växla inte stil inne i texten och byt inte från talspråk till skriftspråk.

Personliga pronomen
Håll dig till samma personliga pronomen i hela texten. Växla inte mellan att dua och nia läsaren.

Satsuppbyggnad
Översätt texten som smidiga och korta meningar. Inga långa, omständiga ordströmmar.

Kommatering
Använd skiljetecken för att göra texten mer läsbar. Glöm inte bort dem: ett bortglömt skiljetecken kan utgöra skillnaden mellan en bra och dålig översättning.

Källor
Använd officiell yrkesterminologi vid behov. Ingen maskinöversättning, inte webbkällor.

 

För en bra översättning behövs kunskap, färdighet och erfarenhet. Det handlar om kommunikation mellan människor. Det klarar ingen maskin av.

 

0 comment(s)

Om skribenten

Bloggaren och läsaren – vänner?

shutterstock 166552256

”Genom ett bloggsamarbete fick jag testa seriens produkter och måste konstatera att de är helt härliga!”

Så skrivs det så gott som varje dag i nästan alla populära finska mode-, inrednings- och lifestyle-bloggar. Det vanliga är att en stor del av blogginläggen innehåller reklamlänkar direkt till produkterna som presenteras. Bloggaren har fått märkesprodukter genom samarbete med olika företag och presenterar dem sedan på bloggen. Som socker på botten erbjuder bloggaren rabattkoder för sina samarbetspartners produkter.

Samarbete med företag och reklamlänkar har ökat dramatiskt. Bloggarna har blivit allt viktigare marknadsföringskanaler för företagen, med påföljd att bloggandet blivit professionellt. Även i Finland kan de mest populära bloggarna tjäna en trevlig summa, även om de troligtvis inte kommer upp i årsinkomsten för Norges mest populära modebloggare Ulrikke Lundin: en miljon norska kronor (cirka 107 000 euro).

Ifall företaget själv skulle publicera samma innehåll i sin egen blogg skulle det inte få samma genomslag eller till och med betraktas med misstänksamhet. Ett företags blogg får under inga omständigheter innehålla rent reklam- eller marknadsföringsmaterial. Det är det sista läsarna vill ha enligt många böcker om kommunikation och marknadsföring samt internationella forskningsartiklar.

Istället bör man skapa ett förtroligt förhållande till konsumenterna genom att erbjuda dem innehåll som ger mervärde. Först efter att ha upprättat denna relation ser innehållsproducenterna resultatet av sitt arbete, då konsumenten köper produkter och i bästa fall även rekommenderar dem till sina vänner.

Varför fungerar då mode-, inrednings- och lifestyle-bloggar på ett annat sätt?

Svaret är att bloggarna har en förmåga att påverka konsumenternas inköpsbeslut då läsarna anser dem vara en pålitlig källa till information. Elina Pohjonens pro gradu i marknadsföring Asiakasuskollisuuden teemat muotiblogeissa drar samma slutsats: läsarna upplever inte blogginläggen som direkt reklam utan som information från en bekant och pålitlig källa.

Många populära bloggare har genom flera års arbete lyckats skapa en nära relation till läsarna, som i vissa fall till och med upplever dem som sina vänner. Då tänker man inte på att många bloggare är företagare och att bloggen således är en företagsblogg. Bloggen är företagets kanal för att göra reklam för varumärket, som i detta fall är bloggaren själv.

Ifall en butiksägare skulle göra reklam för sina produkter i företagets blogg, skulle han eller hon då anses vara en pålitlig källa? Givetvis inte.

Men låter läsarna sig övertygas av en modebloggare som berömmer produkter som direkt eller indirekt även ger bloggaren sitt uppehälle? Enligt undersökningar är svaret ja.

Bloggvärlden är i ständig förändring och det är intressant att följa med hur relationen mellan läsarna och populära bloggare utvecklas. Håller innehållet på att övergå i allt högre grad till reklam? Bevaras vänskapsrelationen då man övergår från personliga berättelser som känns bekanta för läsaren till mer eller mindre direkt reklam?

Åsikterna kan förändras snabbt, därför bör företagen noga följa med utvecklingen på bloggarna. Även om företag just nu ser bloggare som ideala samarbetspartner kan situationen snabbt förändras.  

I Elina Nopparis och Mikko Hautakangas undersökning av modebloggarnas arbete Kovaa työtä olla minä – Muotibloggaajat mediamarkkinoilla konstaterades redan för fyra år sedan att företagen kanske snart igen bör hitta nya verksamhetsmodeller. Sociala medier är som bekant instabila.

--

Skribenten är kommunikationsproffs som för tillfället skriver på en avhandling om kommunikation med intressegrupper i företagsbloggar.

0 comment(s)

Om skribenten

Ägaren fick nog – finska Isis byter namn

shutterstock 257497339

Banken förmedlade inte betalningar, PayPal frös pengarna.

Översättningsbyrå Isis i Helsingfors slutade kämpa för sitt namn. Företaget byter namn till sitt nya registrerade varumärke Pauhu Ab.

”Den riktiga Isis är ju kreativitetens gudinna och en välgörare. Tyvärr började även en viss ökänd organisation använda samma namn. Ni kan gissa er till konsekvenserna”, motiverar företagets verkställande direktör Linda Ahlblad namnbytet.

Hösten 2014 vädjade Översättningsbyrå Isis till medierna att kalla organisationen vid dess självvalda namn, IS eller Islamiska staten, i stället för dess föråldrade förkortning ISIS. Namnbruket har emellertid inte etablerats i Finland.

Ahlblad berättar att översättningsbyrån på grund av sin internationella affärsverksamhet mött överraskande svårigheter i form av allt från överbelastningsattacker till olika hinder.

”En bank vägrade förmedla betalningar till oss, då mottagaren var Isis. Den amerikanska betalningsförmedlingstjänsten PayPal har i sin tur upprepade gånger begärt oss förklara våra betalningar. Vi har fortfarande medel under utredning hos PayPal”, fortsätter Ahlblad.

Företagets nya namn, Pauhu, är ett gammalt finskt ord (med betydelsen ’dån’, ’dunder’, ’brus’). Såvitt man vet finns det inga vare sig goda eller onda organisationer med samma namn.

”Pauhu hörs på långt håll och tack vare sitt ursprung passar namnet utmärkt för ett företag som beviljats Nyckelflaggan (som tecken på finskt ursprung)”, sammanfattar Ahlblad.

Översättningsbyrå Pauhu specialiserar sig på smarta översättningar för marknadsförare. Företagets nätverk består av cirka 40 översättare som översätter till alla europeiska språk och till ryska. Bland företagets kunder finns till exempel American Express, Mercedes-Benz och Ruukki. Pauhu följer Finlands översättar- och tolkförbunds villkor och är det enda företaget i sin bransch som har beviljats Nyckelflaggan av Förbundet för Finländskt Arbete.

 

Ytterligare information:

Pauhu Ab, verkställande direktör Linda Ahlblad, tfn +358 (0)40 866 86 69, linda@pauhu.fi – www.pauhu.fi

0 comment(s)

Om skribenten

Prenumerera på blogg


Latest blog post
En bra berättelse räcker inte
Pauhu Oy, Viestintäluotsi Oy | 17.10.2017
Se alla blogginlägg