Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus blogg

Dokumentera din innehållsmarknadsföring!

shutterstock 258571643

Idag frågar sig många vad man ska göra för att få bästa skörd av sin marknadsföring. Content Marketing Institutes och MarketingProfs rapport ”2015 B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends - North America” ger ett viktigt tips: en dokumenterad skriftlig strategi för innehållsmarknadsföring ökar bevisligen dess effektivitet. Omvänt sagt lider försäljningen om strategin stannar vid tomt prat.

Endast en tredjedel av B2B-marknadsförarna som deltog i enkäten hade en skriftligt formulerad strategi för organisationens innehållsmarknadsföring. Ungefär hälften hade en strategi som inte hade dokumenterats i skrift.

Att dokumentera strategin är viktigt, men allra viktigast är att den följs. Enligt enkäten var det färre än hälften av företagen (42 %) som följde sin strategi mycket noggrannt, medan hälften följde sina strategier rätt så noggrannt. Härmed kan man enligt institutet dra den enkla slutsatsen att marknadsföringen är effektivast när den görs upp skriftligt och följs till punkt och pricka.

Nu gäller det bara att gå från ord till handling: skriv ner era strategier, skissa en tydlig plan för genomförandet och kavla upp ärmarna!

Läs rapport

Varma hösthälsningar,
Översättningsbyrå Isis

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Vårstäda din marknadsföring
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 6.4.2019
Se alla blogginlägg