Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus blogg

Innehåll = själ, formaliteter = identitet

Innehåll = själ, formaliteter = identitet

Text är bara text, eller hur? Inte alls. Uppbyggnaden hos en bra översättning är mer än bara själva orden. Det finns massor av formaliteter. Förmågan att hantera dessa avgör ifall en text gör ett bra eller dåligt intryck. För att vara en bra översättare bör du ta konsekvent hänsyn till följande saker, från textens första ord till dess sista punkt:

Grammatik
Bemästra målspråkets grammatik. Gissa inte hur man säger saker och ting.

Synonymer
Behärska målspråkets ordförråd och använd det till fullo. Inga upprepningar, inget fattigt språk.

Terminologi
Använd samma och riktiga termer för samma saker genomgående i texten. Förvirra inte läsaren.

Kontext
Håll dig till saken. Använd inte ord som inte passar innehållet.

Logik
Skapa en lättförståelig helhet. Skapa inte utrymme för förvirring eller misstolkning.

Ton
Tilltala läsaren på valt sätt från början till slut. Växla inte stil inne i texten och byt inte från talspråk till skriftspråk.

Personliga pronomen
Håll dig till samma personliga pronomen i hela texten. Växla inte mellan att dua och nia läsaren.

Satsuppbyggnad
Översätt texten som smidiga och korta meningar. Inga långa, omständiga ordströmmar.

Kommatering
Använd skiljetecken för att göra texten mer läsbar. Glöm inte bort dem: ett bortglömt skiljetecken kan utgöra skillnaden mellan en bra och dålig översättning.

Källor
Använd officiell yrkesterminologi vid behov. Ingen maskinöversättning, inte webbkällor.

 

För en bra översättning behövs kunskap, färdighet och erfarenhet. Det handlar om kommunikation mellan människor. Det klarar ingen maskin av.

 

Prenumerera på blogg

Latest blog post

Beställ översättningar i vår nya kundportal!

Linda Ahlblad, | 21.11.2019
Se alla blogginlägg