Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus blogg

Kundtidningar ett tecken på uppskattning

shutterstock 310832027

En gång i tiden ansågs kundtidningar vara mindre värda publikationer. Riktiga journalister föraktade dem och svor att de aldrig själva skulle nedlåta sig att skriva för dem.

Men som så ofta är fallet fick de svälja sina ord. Tidigare var det bara de stora tidningshusen som kunde skryta med det dyraste pappret, de finaste bilderna och de bästa artiklarna. Nu finns de bästa artiklarna och journalisterna samt de snyggaste tidningarna nästan lika ofta bland kundtidningarna som de traditionella tidskrifterna.

Det har alltid funnits bra kundtidningar. Finnairs välkända kundtidning Blue Wings hör till landets främsta. Dess innehåll och utformning har alltid kunnat mäta sig med de främsta tidskrifterna (man bör dock komma ihåg att Blue Wings alltid har getts ut av en enhet inom ett tidningshus). Publikationer så som Blue Wings utmärker sig med sitt förstklassiga innehåll med fokus på kvalitet och avsaknad av all marknadsföringsjargong.

Kundtidningar är som bäst när de informerar eller underhåller läsarna i alla kanaler som kunder använder. För att tidningen överhuvudtaget ska bli läst måste den producera ett mervärde. Marknadsföringsjargong intresserar inte läsarna och håller lyckligtvis på att försvinna.

Syftet med kundtidningar är inte att sälja produkter här och nu. Kundtidningars läsare är vanligtvis medvetna om att det är fråga om en företagspublikation och att företaget önskar få eller bevara honom eller henne som kund. Att företaget satsar på läsarna och ger ut en tidning för dem visar att de uppskattar sina kunder. Det är det som kallas för en läsarrelation.

I hierarkin för tidskrifter ligger de s.k. soffbordstidningarna i topp: tidningar man låter ligga framme på bordet, statussymboler som kommunicerar läsarens status och värderingar till gäster. Flera kundtidningar har lyckats uppnå detta genom att agera på samma sätt som ”riktiga” tidskrifter, vilket innebär att de fokuserar på förstklassigt innehåll och utseende, beaktar läsarnas särskilda behov, samt uppfyller dessa och lite till.

Företagen har insett kundtidningarnas potential. En välgjord kundtidning ökar varumärkets dragkraft. Majoriteten av företagen har insett att exempelvis en kundtidning för ett företag i städbranschen inte behöver innehålla tiotals artiklar med städning som tema. Innehållet i kundtidningen behöver inte vara hårt knutet till företagets verksamhet.

Välgenomtänkt och välskrivet innehåll får kunden att känna sig uppskattad av företaget. När man väl har förtjänat uppskattningen har man den för en lång tid framåt. Om företaget uppskattar sina kunder till den grad att man erbjuder dem en gratis kundtidning bidrar detta definitivt till att ge företaget en positiv image.

En bra artikel är en bra artikel även om den publiceras i en kundtidning. 

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Vårstäda din marknadsföring
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 6.4.2019
Se alla blogginlägg