Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus blogg

Sanningen om Isis

shutterstock 142896424

Vår logotyps skarpsynta uggla symboliserar Isis, forntida Egyptens modergudinna. I egenskap av visdomens och kreativitetens väktare ser Isis det vi inte själva märker och ser till att skribentens kreativitet lyser igenom i våra översättningar. Känner du till Isis historia?

  1. Isis är den kvinnliga urkraften och Moder Natur. Hon är visdomens, kreativitetens, magins och kärlekens beskyddare.
  2. Isis levde bland människorna. Hon lärde dem många nyttiga färdigheter, såsom läskunnighet och jordbruk.
  3. Gudinnan är känd för sina tusen namn – Afrodite, Astarte, Demeter, Eeva, Elissa, Inanna, Ishtar, Maria, Minerva, Sofia och Venus. Isis-kulten är även känd som madonnakulten.
  4. Frihetsgudinnan föreställer också Isis. A. Bertholdi ritade Isis-statyn för invigningen av Suezkanalen år 1869. Förslaget gick inte igenom, men smart som han var återanvände han ritningarna i New York.
  5. Traditionellt firas livgivaren Isis på vårens första dag – på vårdagjämningen den 21 mars.

Med kärlek,
Översättningsbyrå Isis

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Vårstäda din marknadsföring
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 6.4.2019
Se alla blogginlägg