Tonfall | Översättningsbyrå Pauhus blogg

Skapa mervärde med dina översättningar

shutterstock 44310685

Genom att följa våra tips blir dina översättningar investeringar i stället för att skada ditt rykte.

  1. Priset är en dålig indikator. Ingen lunch är gratis. Åtminstone inte om du vill hålla eller förstärka ditt rykte. Uppskatta redan före beställningen hur slutresultatet kan påverka din målgrupps åsikter.
  2. Känn din målgrupp. Fundera på vem som ska läsa översättningen. Tänk stort. Utarbeta texten så att den lätt kan anpassas för målspråket. Texter med lokalt fokus kan vara svåra att översätta för andra målgrupper.
  3. Kräv att innehållet översätts, inte enbart orden. Var tydlig med dina önskemål och ge stilmässiga anvisningar för översättaren; vad önskar du och varför, i vilket syfte produceras översättningen, vem riktar du dig till? En förstklassig översättning förmedlar träffsäkert tonen och innehållet i originaltexten.
  4. Ge en tydlig uppdragsbeskrivning. Skriv noggranna instruktioner. Skicka även med referensmaterial och tidigare översättningar. Lämna inte översättaren i ett vakuum.
  5. Översätt inte själv. En bra översättning baserar sig på kompetens och ett renlärigt skriftspråk, inte på magkänsla. Utmärkta språkkunskaper är ingen garanti för en smidig översättning. Ett kommatecken på fel plats kan ändra en bra tanke till något dåligt. Anlita ett proffs!
  6. Säkerställ ett gott resultat. Kräv att översättaren korrekturläser texten ännu en gång efter korrigeringsrundorna.

 

Hälsn. Översättningsbyrå Isis

Prenumerera på blogg


Latest blog post
Vårstäda din marknadsföring
Linda Ahlblad, Översättningsbyrå Pauhu | 6.4.2019
Se alla blogginlägg