Villkor

Översättningsbyrå Pauhu följer Finlands översättar- och tolkförbunds Allmänna avtalsvillkor för översättningsarbete

Betalningsvillkor

7 dagar netto efter order.

Avtalsmallar (fi)

Rekommendationer (fi)